Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ONUR YÜKSEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ONUR YÜKSEL

T: (0282) 250

M moyuksel@nku.edu.tr

W moyuksel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Beyin ve Sinir Cerrahisi
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Öğrenim Yılları: 2009-2015
Tez: Torakolomber Vertebra Patlama Kırıklarında Prognoz Üzerine Etki Eden Faktörler
Yüksek Lisans
Üniversite: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIP FAKÜLTESİ
Öğrenim Yılları: 2003-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TIP FAKÜLTESİ / BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
2018-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YÜKSEL M. O., GÜRBÜZ M. S., İŞ M., SOMAY H., Is the Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score (TLICS) Superior to the AO Thoracolumbar Injury Classification System for Guiding the Surgical Management of Unstable Thoracolumbar Burst Fractures without Neurological Deficit?, Turkish Neurosurgery, vol. 28, pp. 94-98, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. Yüksel M. O., Gürbüz M. S., Tanrıverdi O., Özmen S., Lipomatous meningioma: A rare subtype of benign metaplastic meningiomas, Journal of Neurosciences İn Rural Practice, vol. 8, pp. 140-142, 2017.
Vaka Takdimi ESCI: Emerging Sources Citation Index
3. Yüksel M. O., Gürbüz M. S., Gök Ş., Karaarslan N. ., İş M., Berkman M. Z. ., The Association between Sagittal Index, Canal Compromise, Loss of Vertebral Body Height, and Severity of Spinal Cord Injury in Thoracolumbar Burst Fractures, Journal of Neurosciences in Rural Practice., vol. 7, pp. 57-61, 2016.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
4. Yüksel M. O., Gürbüz M. S., Karaarslan N., Çalışkan T., Rapidly progressing interhemispheric subdural empyema showing a three-fold increase in size within 12 hours: Case report, Surg Neurol Int., vol. 7, pp. 872-875, 2016.
Vaka Takdimi EBSCO Erişim Linki
5. Yolaş C., Özdemir N. G., Okay H. Ö., Kanat A. ., Şenol M., Atıcı İ. B., Yılmaz H. ., Çoban M. K., Yüksel M. O., Kahraman Ü. ., Cervical disc hernia operations through posterior laminoforaminotomy., J Craniovertebr Junction Spine. , vol. 7, pp. 91-95, 2016.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
6. Orakdöğen M. ., Biber N., Gök Ş. ., Yüksel M. O., Somay H., Bilateral Peroneal Nerve Injury Related to Pneumatic Distention , Journal of Neurological Sciences(Türkish), vol. 32, pp. 271-274, 2015.
Vaka Takdimi SCI-Expanded Erişim Linki
7. Gürbüz M. S., Erdoğan B. ., Yüksel M. O., Somay H., Postlumbar puncture arachnoiditis mimicking epidural abscess, BMJ Case Rep., pp. 169-171, 2013.
Vaka Takdimi Medline,Pubmed,Central Scopus Erişim Linki
8. GÜRBÜZ M. S., Orakdöğen M., BERKMAN M. Z., YÜKSEL M. O., Subdural haematoma as a rare complication of cochlear implantation: case report and literature review, The Journal of Laryngology Otology, vol. 127, pp. 802-804, 2013.
Vaka Takdimi SCI-Expanded Erişim Linki
9. Gürbüz M. S. ., Yüksel M. O., Timing of Shunt Placement Relative to Shunt Infections in Cases of Hydrocephalus Associated with Myelomeningocele, türkish neurosurgery.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Yüksel M. O., Katar S., Vücut kitle indeksi ile lomber dar kanal arasındaki ilişki, 33.Türk Nöroşirürji Kongresi (11.04.2019-14.04.2019).
Sözlü Bildiri
2. Yüksel M. O., Okay H. Ö., Gürbüz M. S., Yolaç C., Çoban M. K., Dev torakolomber ependimom:Ardışık laminektomi ile stabilizasyonsuz kitle eksizyonu, Türk nöroşirürji derneği 31. bilimsel kongresi elektronik poster sunumları (29.03.2017-02.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. Yolaş C., Okay H. Ö., Üye N. B., Yüksel M. O., Çoban M. K., Kahraman Ü., Lomber dar kanal diskal herni ve tarsal tünel sendromunun birlikte bulunduğu iki olgu nedeniyle double crush sendromu, Türk nöroşirürji derneği 31.bilimsel kongresi poster sunumu . (29.03.2017-02.04.2017).
Poster
4. Yüksel M. O., Gürbüz M. S. ., Yolaş C., Okay H. Ö., Çalışkan T., Meningomyelosel ve Hidrosefali Birlikteliğinde Şantlama Zamanının Şant Komplikasyonlarına Etkisi, Türk Nöroşirürji Derneği 31.Bilimsel Kongresi (29.03.2017-02.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. Uzun G., Çoban M. K., Kamacı Ü., Yüksel M. O., Kahraman Ü. ., Yolaş C. ., Okay H. Ö., Ventriküloperitonel şantın distal ucunun anüsten protrüde olması, Türk nöroşirürji derneği 31.bilimsel kongresi (29.03.2017-02.04.2017).
Tam metin bildiri
6. Yolaş C. ., Okay H. Ö., Çoban M. K., Şenol M. ., Yüksel M. O., Kahraman Ü., Lomber Spondilolistezisli Hastaların Tedavisi (76 OlgulukKlinik Bir Seri Sunumu), Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Deformieler sempozyumu (29.10.2015-01.11.2015).
Tam metin bildiri
7. Gürbüz M. s., Çalışkan T., Yüksel M. O., Orakdöğen M. ., Remote cerebbellar hemorrhage after burr hole drainage of chronic subdural hematoma:Case report, Türk nöroşirürji derneği 27.bilimsel kongresi (12.04.2013-16.04.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
8. Berkman M. Z., Orakdöğen M., Gürbüz M. S., Yüksel M. O., Aker F., Kalvaryal soliter plazmositom, ; Türk Nöroşirürji Dergisi,25.Bilimsel kongresi (22.04.2011-26.04.2011).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Lökosit içeriği zengin olan trombositten zengin plazmanın yüklendiği polimerik hidrojeller sayesinde intevertebral disk dokusu hücrelerine ait proliferasyon arttırılabilir mi? , ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 06.11.2018-Devam Ediyor.
2. Spinal kord hasarlarında metformin´in mammalian target of rapamycin (mTOR) sinyal yolağı üzerinden etkisinin değerlendirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 17.10.2018-Devam Ediyor.
Üyelikler
Türk Nöroşirurji Derneği, Üye, 2016-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, 26.09.2018-29.09.2018.
Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Yönetimi, 08.04.2016-12.04.2016.